Nettbutikk

Våre fargenavn

Både Marit og Lise er født og oppvokst i fjellbygda Oppdal, og vi begge snakker med relativt brei dialekt herfra.

Oppdaling er om mulig den mest inngrodde Trønder-dialekta og mange vi har møtt igjennom årene skjønner ikke det spor av det vi sier til tider.

Derfor fant vi ut at vi skulle bruke de mest kompliserte og sære Oppdals-ordene og uttrykkene vi har til navn på de forskjellige fargekombinasjonene.

Ja, du har kanskje litt problemer med bare det å uttale ordene, ikke minst forstå hva de betyr, så derfor har vi en liten liste her med forklaringer på hver enkelt. Vi har brukt boka "Oppdaling. Ord og Uttrykk" av Ingebord Donali som oppslagsverk for å få rett skrivemåte, for det er vanskeligere enn man skulle tro å skrive de rett!

De eneste fargenavnene vi har uten noe direkte tilknytning til Oppdalsdialekta er "Moltmyr" som rett og slett betyr en myr man finner multebær på (og det har vi en del av på Oppdal) og "Mogop" som er en type fredet fjellblomst som man stort sett finner oppe i fjellene i og rundt Oppdal og Dovrefjell.

I tillegg har vi fargen "Inkvart" som er vårt forsøk på "one of a kind" eller "pot luck" som andre garnfargere bruker på tilfeldige farger de ikke har fast i inventaret.

Vi har mange ord og uttrykk på lager som kommer til å bli nye farger i fremtiden, så følg med på farger som foreksempel væne, græutlåppåm, skårråføre, ohæppå, malisjøsk, furkunt, onnhårt og pelusje.

 

Grannvær [graɲɲ 'vǟr]

Adj. forsiktig, beskjeden ved matbordet

"Må itj vårrå så grannvær no da!"

 

Kjøndau [kjøɲɖ 'æu]

Adj. kjælen, kosesyk

"Kjøle korr kjøndau ho pissi va i kvæl."

 

Attiattkomme [att 'iattkåmme]

Adj. senil, glemsk, gå i barndommen

"Hanj far æ så attiattkomme, hanj huske itj nå'!"

 

Fræsse - [fräss 'e]

Adj. frossen, kald, fryst

"E æ så fræsse om mårgånanj."

 

Inkvart [ing 'kvąŗț]

Pron. et eller annet, noe

"D æ inkvart gal'e mæ na biln minj."

 

Enkare [ėn 'kǟre]

M. einer, einebærbusk

 

Snækje [snäkj 'e]

Verb. blåse kaldt, bitende

"D snækje så kalt kreng nævinj!"

 

Abrikjele [ab 'rįkjele]

Adj. noe som skiller seg ut, uvanlig, underlig

"D va et abrikjele uttrøkk hanj bruka!"

 

Kakulinna [kak 'uliɲɲa]

F. mildværsperiode på førjulsvinterenl, ofte brukt i forbinnelse med baking og vasking.

 

Sjursmøssdan [sjuŗ 'møssda'n]

M. navn på 23. desember, Lille Juleaften

 

Sjænnløe [sjäɲɲ 'løe]

Adj. himmelen er full, tett, lodden av klare/godt synlige stjerner

"D æ aljdeles sjænnløe i kvæl!"

 

Farang [far 'ang]

M. omgangssyke, spysyke, magevirus.