Nettbutikk

Våre fargenavn

Både Marit og Lise er født og oppvokst i fjellbygda Oppdal, og vi begge snakker med relativt brei dialekt herfra.

Oppdaling er om mulig den mest inngrodde Trønder-dialekta og mange vi har møtt igjennom årene skjønner ikke det spor av det vi sier til tider.

Derfor fant vi ut at vi skulle bruke de mest kompliserte og sære Oppdals-ordene og uttrykkene vi har til navn på de forskjellige fargekombinasjonene.

Ja, du har kanskje litt problemer med bare det å uttale ordene, ikke minst forstå hva de betyr, så derfor har vi en liten liste her med forklaringer på hver enkelt. Vi har brukt boka "Oppdaling. Ord og Uttrykk" av Ingebord Donali som oppslagsverk for å få rett skrivemåte, for det er vanskeligere enn man skulle tro å skrive de rett!

Den eneste fargen vi har uten noe særlig opphav i dialekten er "Moltmyr" som rett og slett er en myr hvor multebær vokser, og multer har vi mye av på Oppdal.

Vi har mange ord og uttrykk på lager som kommer til å bli nye farger i fremtiden, så følg med på farger som foreksempel væne, græutlåppam, skårråføre, ohæppå, malisjøsk, furkunn, onnhårt og pelusje.

 

Grannvær [graɲɲ 'vǟr]

Adj. forsiktig, beskjeden ved matbordet

"Må itj vårrå så grannvær no da!"

 

Kjøndau [kjøɲɖ 'æu]

Adj. kjælen, kosesyk

"Kjøle korr kjøndau ho pissi va i kvæl."

 

Attiattkomme [att 'iattkåmme]

Adj. senil, glemsk, gå i barndommen

"Hanj far æ så attiattkomme, hanj huske itj nå'!"

 

Fræsse - [fräss 'e]

Adj. frossen, kald, fryst

"E æ så fræsse om mårgånanj."

 

Inkvart [ing 'kvąŗț]

Pron. et eller annet, noe

"D æ inkvart gal'e mæ na biln minj."

 

Enkare [ėn 'kǟre]

M. einer, einebærbusk

 

Snækje [snäkj 'e]

Verb. blåse kaldt, bitende

"D snækje så kalt kreng nævinj!"

 

Abrikjele [ab 'rįkjele]

Adj. noe som skiller seg ut, uvanlig, underlig

"D va et abrikjele uttrøkk hanj bruka!"

 

Kakulinna [kak 'uliɲɲa]

F. mildværsperiode på førjulsvinterenl, ofte brukt i forbinnelse med baking og vasking.

 

Sjursmøssdan [sjuŗ 'møssda'n]

M. navn på 23. desember, Lille Juleaften

 

Sjænnløe [sjäɲɲ 'løe]

Adj. himmelen er full, tett, lodden av klare/godt synlige stjerner

"D æ aljdeles sjænnløe i kvæl!"